Prematür Ejakülasyon veya Ejaculatio Praecox

Muhtemelen çoğu erkeğin aklındaki soru “Erken boşalma tanısı için süre nedir?” olacaktır. Aslında net olarak bir süre söylemek çok zor. Hatta bu sorunu erken boşalma değil kontrolsüz boşalma olarak tanılamak daha doğru olur. Danışma sürecinin nihai amacı erkeğin uzun süre boşalmaması değil cinsel aktivite esnasında hem kendisini hem de partnerini tatmin ederek boşalmasını sağlayabilmektir. Bütün cinsel terapilerde olduğu gibi bunda da amaç kaliteli bir cinsel hayat sunabilmektir.

Yine de bunun bir ortalama süresi var mı sorusunun cevabı farklı araştırma sonuçlarını karşımıza çıkarır. Geniş çaplı bir araştırmada elde edilen ortalama süre 5.5 dakika iken bazı çalışmalar 7 dakikayı yetersiz görebilmektedir. Türk Androloji Derneğinin yaptığı bir çalışmada Türk erkeklerinin yaklaşık beşte birinde (%20) 1 dakikadan önce boşalma gözlenmiştir. Günümüz tanılama ölçütlerine göre ( DSM –V ) 1 dakika altını erken boşalma kabul edilmektedir.

Görülebileceği üzere, sorunun temelini erken boşalma kavramı değil boşalmanın kontrol edilemeyişi oluşturmaktadır.Erken boşalma sorunu (biyolojik temelli değilse) yanlış öğrenmeler, performans kaygısı, geçmiş, özellikle de ilk baştakicinsel deneyimlerin aceleci ve sağlıksız bir ortamda olması, gençlikteki mastürbasyon deneyimlerinin aceleyle ve utançla yapılması birçok etmene bağlı olduğu düşünülebilir. Bu sorun danışanların utanmaları ve ertelemeleri değil derhal çözüm arayışına girmelerini gerektiren bir durumdur. Yaygın karşılaşılan bir sorun olmakla birlikte çözüme istekli, danışma seanslarına uyan, verilen egzersizlere riayet eden bir danışanın çözmesi son derece olası bir sorundur.