Disleksi Envanteri ve Eğitim Programı (Y-DEP)

Disleksi, bireyin okuma, yazma ve heceleme becerilerini etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksi olan bireyler, harfleri, heceleri veya kelimeleri tanımada, anlama ve yazma süreçlerinde zorluk yaşarlar. Bunun sonucunda okuma hızı düşük olabilir, heceleme ve kelimeyi hatırlama güçlüğü yaşanabilir.

Disleksi, genellikle beyin tarafından işlenen yazılı dilin sesbilgisel bileşenlerindeki bir sorun nedeniyle ortaya çıkar. Bu, bireylerin harf ve seslerin ilişkisini doğru bir şekilde işleme yeteneğini etkiler. Disleksi, bireyin zeka düzeyinden bağımsız olarak ortaya çıkabilir ve genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonuyla ilişkilendirilmiştir.

Disleksi belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve yaşam boyu devam edebilir. Erken tanı ve uygun destekle, disleksi olan bireyler okuma ve yazma becerilerini geliştirebilirler. Öğretmenler, dil ve konuşma terapistleri ve psikologlar gibi uzmanlar, disleksi olan bireylere uygun eğitim ve destek sağlamak için çalışırlar.

Merkezimizde Y-DEP envanteri ve eğitim programı yetkili uzman tarafından uygulanmaktadır.

Y-DEP, disleksili bireylerin eğitiminde kişiselleştirilmiş eğitim planlaması hazırlayan İLK ve TEK programdır.
Öğrencinin güçlü yanlarını ve zorlandığı alanları kapsamlı bir EĞİTSEL DEĞERLENDİRME ile belirler.
Belirlenen alanların ne oranda ve ne şekilde çalışılacağı eğitime sürecine başlamadan belirlenir. Bu belirleme disleksili bireylerin eğitiminde KAYGISIZ bir ortamı da beraberinde getirir.


Y-DEP ile disleksili bireyler:

  • Kendine Güvenli
  • Kaygısız
  • Başarılı

Bireyler haline gelirler…


Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı 6-14 yaş disleksili bireyler için geliştirilmiş yaşantımız ve kültürümüze uygun ülkemizin ilk ve tek müdahale ve müfredat eğitim programıdır.

Y-DEP’in amacı disleksili bireylerin akranlarıyla olan açıklığını bilinçli, sistematik ve düzenli bireysel eğitimler ile kapatmaktır.

Y-DEP öğrenmeyi güçlük olmaktan çıkarır.

Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı Y-DEP öğrenciyi 169 maddede 8 bilişsel 8 akademik performansını ölçerek bireysel eğitimini başlatıyor. Başlayan bireysel eğitim süreci ilgili modülleri 3’er ay çalışarak ve çalışılan modülü ara değerlendirme ölçeği uygulayarak denetliyor. Öğrenci her modül ara değerlendirmesini başarı ile bitirerek bireysel eğitim sürecini tamamlıyor. Ara değerlendirme ölçeklerini başarı ile geçen öğrencilerinize 169 maddeden oluşan * Y-DEP son test envanterini * uygulayarak bireysel eğitim süreci tamamlanıyor. Sistem üzerinden öğrencinin ilk performans raporlamalarını ve grafikleri ile son test sonuçlarını karşılaştırma imkanı sunuyor.