EMDR

EMDR “ Eye Movement Desensitization and Reprocessing “ kelimelerinin kısaltılmış halidir. Türkçe'ye "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" şeklinde çevrilebilir. EMDR'nin çıkış noktası 1987 yılında Dr. Francine Shapiro'nun göz hareketlerinin olumsuz düşüncelerden kaynaklanan stresi azalttığını fark etmesi ile başlar. Travma yaşayan insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edildikten sonra, EMDR yöntemleri de sorunları azaltmada kullanılan terapi yöntemleri arasında yerini almaya başladı.

EMDR nin işleyiş biçimi nasıldır?
EMDR teorisine göre beyin dışarıdan her türlü duyumu ve bilgiyi alır, işler,
yaşanılan durumu diğer yaşantılarla ilişkilendirir ve beyne kaydeder. Böylece benzer bir
durumda da aynı tepkiyi otomatik olarak geliştirir. Fakat tramvatik bir olaya maruz kalındığında bu sistem sağlıklı çalışmaz. Birey edindiği duyumları anlamlandırarak değil, olduğu gibi kaydeder. Yani diğer yaşantılarla bütünleştirmeden depolar. O yüzden birey bu durumları tekrar yaşadığında aynı olumsuz duyguları tekrar yaşar. EMDR'ye göre bireylerin yaşadığı olumsuz ve rahatsız edici, ruh sağlığını bozan durumların altında yatan neden işlenmeden depolanmış anılardır. Aniden ortaya çıkan ve birey için ağır etkileri olan taciz, kazalar, bir yakının kaybı gibi tramvatik olaylar gibi…
EMDR'de amaç işlenememiş anıları tekrar işleyerek diğer anılarla bağlantı kurmasını sağlamaktır. Danışana rahatsızlık veren anıyı tekrar değerlendirerek daha sağlıklı bir bakış açısı kazandırır.

 

EMDR nasıl uygulanır?

EMDR terapisi bireyin yaşantısını geçmiş, bugün ve gelecek şeklinde üç bölümde ele alır. Bugünü geçmişini şekillendirdiğini ve gelecekteki algıları da şekillendireceği teziyle hareket eder. Geçmiş dediğimiz şey aslında beynimizde kayıtlıdır ve asla kaybolmaz, canlı bir şekilde orda durur.  Bugün yaşadığımız her durumdaki duygu ve düşüncelerimizi otomatik olarak yönetir. O yüzden geçmişteki olumsuz, bağlantısız anılar bireyi rahatsız etmektedir. Sorunun kaynağı olan anılar belirlendikten sonra danışan bilgilendirilir. danışandan belirlenen anıya dair bir resim seçmesi istenir, resme odaklanır ve zihninden geçenleri fark etmesi sağlanır. Bu aşamada danışman iki yöne hareket ettirdiği parmağını danışanın gözleriyle takip etmesini ister. Bu beynin sağ ve sol küresinin aynı anda çalışması için yapılır. Bunun yanı sıra çift yönlü işitsel uyaran ya da dokunsal uyaranlar da uygulanabilir. Bu süreçte danışman bireye rehberlik eder. Danışanın anıya dair negatif düşüncelerden pozitif düşünceye geçmesi sağlanır. Edinilen pozitif düşünce pekiştirilir. Bedensel olarak da olumsuz bir duyum varsa o da ele alınır. Değerlendirme yapılarak oturum sona erer.
 

EMDR hangi durumlarda uygulanır?
EMDR terapisi, tramvatik olaylardan sonra oluşan kaygı, korku gibi olumsuz duygulardan kurtulmak için kullanılır. Günlük hayat içinde gelişen çatışmalar, zorlayıcı yaşantılar gibi kriz anlarını yönetememekten kaynaklanan sorunların çözümlerinde de etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra sanatçı ve sporcularda odaklanmayı arttırmak için de kullanılan bir terapi tekniğidir.