Masal Terapi Nedir?

Masal terapisi, bireylerin kişisel sorunları ve yaşantıları üzerine çalışmak için masallar
ve hikâyeler kullanılan psikolojik bir terapi yöntemidir. Masallar, metaforik ifadeler ve
simgeler aracılığıyla bireylerin duygusal ve bilişsel süreçlerine ulaşmayı ve bu yolla
kişisel farkındalıklarını artırmayı amaçlar. Bu terapi türü, özellikle çocuklarla yapılan
çalışmalarda tercih edilir, ancak ergenler ve yetişkinler için de uygulanabilir.

Ne İşe Yarar?

Masal terapisi, bireylerin kendi hayat hikâyelerini yeniden keşfetmelerine ve yeniden
yazmalarına olanak tanır. Bu süreçte, masallar aracılığıyla kişisel sorunlar simgelenir
ve çözümler üretilir. Masal terapisi, kişinin özgüvenini artırır, travma sonrası
iyileşmeyi destekler ve duygusal zorluklarla başa çıkma konusunda yardımcı olur.

Kimler İçin Uygundur?

Masal terapisi, her yaş grubundan birey için uygundur. Özellikle anlatı ve hikaye
anlatma ile duygusal ifadeyi güçlendirmek isteyen çocuklar, ergenler ve yetişkinler
için faydalıdır. Ayrıca, yaşanmış travmaları veya kişisel krizleri işlemekte zorlanan
bireyler için de etkili bir yöntemdir.

Hangi Konular Çalışılır?

Masal terapisi, çeşitli kişisel ve duygusal konuları ele alabilir:

Travma ve İyileşme: Bireylerin travmatik deneyimleri hikayeleştirilerek işlenir ve
iyileşme sürecine katkı sağlanır.

Kişisel Gelişim: Masallar, bireyin kendini keşfetmesi ve kişisel potansiyelini ortaya
çıkarması için bir araç olarak kullanılır. 

Duygusal İfadeler: Masallar, bireylerin kendi duygularını daha iyi anlamaları ve ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlar.

Aile ve Sosyal İlişkiler: Aile içi dinamikler ve sosyal ilişkiler, masalların içerisindeki
karakterler ve olaylar üzerinden tartışılır ve çözümlenir.

Sonuçlar Nelerdir?

Masal terapisinin sonuçları, bireylerin içsel dünyalarına daha derin bir farkındalık
kazanmalarını ve kişisel sorunlarına yaratıcı çözümler bulmalarını içerir. Bireyler,
masallar aracılığıyla kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlar, duygusal olarak güçlenir
ve yaşamda karşılaştıkları zorluklarla daha etkin bir şekilde başa çıkabilir.

Masal veya hikâyelerle çocukların kendilerini ifade etmelerini, onların iç dünyası hakkında bilgi
edinmemizi sağlayan bir terapi türüdür. Masal terapisi çocukların duygusal, düşünsel ve sosyal becerilerini geliştirmeyi sağlar. Masal terapisti, çocuğun oluşturduğu masal dünyasına çocukla birlikte adım atarak, çocuğun masal dilini konuşur. Terapi süreci boyunca çocuğun ifade edemediği sorunları, duygusal sıkıntıları giderilmeye çalışılır. Masal terapisinde iletişim masal ve hikâyelerle kurulur. Çocuklar kendilerini ifade edebilmeyi, günlük yaşamda üstesinden gelemediği sorunlarla baş etmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir.
Çocuklar kendilerini yetişkinler kadar iyi ifade edemezler. Bu da kendi içinde sorunlar
yaşamasına ve iletişim kopukluğuna neden olabilir. İletişim zayıfladığı zaman olumsuz davranışlar açığa çıkabilir. İletişim kuramayan çocuk hırçınlaşır ya da tam tersi içine kapanabilir. O yüzden çocukların duygularını fark etmeleri çok önemlidir. Masallar, onların çocuksu dünyalarına hitap ederek duygu ve düşüncelerini dışa vurmalarını sağlar.
Çocukların yaşadığı psikolojik sorunlara masal terapi ile çözüm bulunabilir. Günümüz
dünyasında hiç istemesek bile çocuklar çeşitli travmalara, istismarlara maruz kalabilirler. Bunlar çocuğun dünyasında büyük yaralar açar. Böyle durumlarda masalların büyülü dünyasından yardım alarak çocukların sağaltımına katkıda bulunmak mümkündür.

Masal Terapide Amaç Nedir?
Çocuğun duygusal olarak kendini iyi hissettirmesini sağlamaktadır. Masal terapi teknikleriyle çocuklar ve yetişkinler duygularını ifade etmeyi öğrenir. Çocuklarda ve yetişkinlerde empati duygusunu geliştirir, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olmayı öğretir. Masal terapi çocukların sosyal yeteneklerine ve aile ile olan ilişkilerini geliştirmelerine katkı sağlar. Masal terapi çocukların kendilerine olan saygısını ve güvenini geliştirir. Masal terapi de, çocuk başka bir bakış açısı kazanır.
Böylece alternatif davranışlar kazanarak, olumsuz davranışlardan uzaklaşır. Çocuğa verilmek istenen gerekli kurallar ve bilgiler, masalların içine gizlendiği için çocuğa sıkıcı gelmez. Masal terapi çocukların karakter gelişimine katkı sağlar.

Masal Terapi Hangi Durumlarda Kullanılabilir?
Davranış bozukluklarında
Aile ya da okuldan kaynaklanan sorunların çözümünde
Özgüven eksikliği, içe kapanma gibi durumlarda
Maruz kalınan olumsuz bir durum neticesinde ortaya çıkan travmatik tepkilerin azaltılmasında
Kaygı ve korku, fobi gibi sorunların çözümünde kullanılabilinir.
Masal terapisinde, terapistin yetkin olması ve çocuğun durumuna uygun materyal ya da
masalları kullanması, çocuğun yaşına inebilmesi, doğru iletişim kurması terapinin başarısını arttırır.